FISOLI
O nás
Úvod Fotogalerie O nás Kontakty Dokumenty
- v roce 2003 získání statutu Nestátní zdravotnické zařízení pro obor dopravní zdravotnická služba

- duben 2007 certifikace JCI pracoviště dopravy při ÚHKT Praha

- duben 2012 získání certifikátu ISO 9001:2009 provoz zdravotní dopravní služby a pro přepravu tkání a  krve

- červenec 2012 získání povolení činnosti tkáňového zařízení od SÚKLu  v rozsahu přepravy a distribucí tkání a buněk

- duben 2013 obhájení certifikátu ISO 9001:2009 provoz zdravotní dopravní služby a pro přepravu tkání a krve

- květen 2013 obhájení certifikace JCI v rámci ÚHKT Praha

- duben 2014 obhájení certifikace udělené v roce 2013 SÚKLem, při kontrole nenalezeno jakékoli pochybení

- květen 2015 obhájení  certifikace ISO udělované společností TÜV SÜD
 
- krédem naší společnosti je poskytování nadstandardní péče klientům v naší odbornosti a průběžné zkvalitňování našich služeb

- ambulantní vozidla nadstandardně vybavena pro potřeby převozů s právem přednostní jízdy

- všechny zapojené osoby mají povinnost se řídit srozumitelně nastavenými vnitřními předpisy

- provádíme pravidelné vnitřní audity k zajištění funkčnosti nastavených standardů

- všechny zapojené osoby jsou v pravidelných intervalech školeny

- veškeré technické vybavení podléhá pravidelným kontrolám

- zdravotnický materiál je pravidelně kontrolován a doplňován

- používáme validované elektrické transportní boxy

- dewarovy nádoby řady CX

- užíváme měřící záznamové zařízení, zajišťující kontrolu optimální teploty převáženého materiálu

- jsme k dispozici 24 hodin 365 dní v roce